ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

Sign in with facebook

Connect with friends.

ค้นหา
 • เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย(อสุภกรรมฐาน)ปาน ธนพร เพลงตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) ปาน ธนพร [youtube]Oo4hXkdLlV4[/youtube]
 • สื่อเกมเลื่อนภาพพุทธประวัติขนาดใหญ่ สื่อเกมเลื่อนภาพพุทธประวัติขนาด17x25ซ.ม. ธรรมสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้ได้นำสื่อเกมเลื่อนภาพ
 • ใบงานป.5เทอม1-2วิชาพระพุทธศาสนา ใบงานป.5เทอม1-2วิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาด 9MB **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
 • เกมจับผิดภาพและปริศนาอักษรไขว้ใบงานป.๖ เกมจับผิดภาพและปริศนาอักษรไขว้ใบงานป.๖ หนังสือเกมจับผิดภาพปริศนาอักษรไขว้ ใบงานสำหรับสอนวิชาพระ
 • สื่อเกมตามล่าหาหลักธรรมชั้นประถม สื่อเกมตามล่าหาหลักธรรมชั้นประถม ขออนุญาตนำสื่อเกมธรรมะ จัดทำโดย..พระมหาปรีชา เขมจารี วัดเชิงเลน
 • เกมปริศนาอักษรไขว้พุทธประวัติ เกมปริศนาอักษรไขว้พุทธประวัติ หนังสือเกมปริศนาอักษรไขว้พุทธประวัติ ใบงานสำหรับสอนวิชาพระพุทธศาส
 • เกมจับผิดภาพพุทธประวัติ(ลายเส้น) เกมจับผิดภาพพุทธประวัติ(ลายเส้น) หนังสือเกมจับผิดภาพพุทธประวัติ(ลายเส้น)ขาวดำ ใบงานสำหรับสอนวิชาพ
 • รวมเกมไขสมองชั้นป.6(ใบงานใช้ได้ตลอดปี) รวมเกมไขสมองชั้นป.6(ใบงานใช้ได้ตลอดปี) หนังสือรวมเกมไขสมอง รวมใบงานกว่า ๔๐ ใบงาน สำหรับสอนวิชาพระพุ
 • รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มี รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มีขณะนี้ ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา ได้ผลิตสื่อการสอน PowerPoint และรวบรวม
 • คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร คู่มือวิทยากรโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร ดาวน์โหลดไฟล์ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
สื่อเกมตามล่าหาหลักธรรมชั้นประถม
สื่อเกมธรรมะพระพุทธศาสนาพ.ม.ปรีชา
เกมปริศนาอักษรไขว้พุทธประวัติ
สื่อเกมธรรมะพระพุทธศาสนาพ.ม.ปรีชา
เกมจับผิดภาพพุทธประวัติ(ลายเส้น)
สื่อเกมธรรมะพระพุทธศาสนาพ.ม.ปรีชา
NEW-กระดาษข่าวธรรมะน่ารู้
พุทธวิธีในการสอน (ป.อ.ปยุตฺโต)
พุทธวิธีในการสอน (ป.อ.ปยุตฺโต)
พุทธวิธีในการสอน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)* พุ ท ธ วิ ธี ใ น ก า ร ส อ น พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)*
หมวดหมู่ | เทคนิควิธีการสอน
โพสต์เมื่อ | 2017-07-18
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูพระสอนศีลธรรมรุ่น2
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูพระสอนศีลธรรมรุ่น2
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูพระสอนศีลธรรมรุ่น1
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ครูพระสอนศีลธรรมรุ่น1
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วัดแม่ลาหลวง
อบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา วัดแม่ลาหลวง
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
อบรมครูกลุ่มอันดามันเทคนิคการสอนและผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา
อบรมครูกลุ่มอันดามันเทคนิคการสอนและผลิตสื่อวิชาพระพุทธศาสนา
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
อบรมน.ศ.ราชภัฎภูเก็ต"เทคนิควิธีการสอนเยาวชน"
อบรมน.ศ.ราชภัฎภูเก็ต"เทคนิควิธีการสอนเยาวชน"
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา
โพสต์เมื่อ | 2017-07-27
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ( ป.อ ปยุตฺโต )
พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ( ป.อ ปยุตฺโต )
โพสต์เมื่อ | 2017-07-16
บทความธรรมะ
แด่เรือจ้าง
แด่เรือจ้าง
แด่เรือจ้าง การเป็นเรือจ้างที่ดีจะต้องเตรียมพร้อมคอยดูแลเรือและพายให้เรียบร้อย มีรอยรั่ว รอบร้าวบริเวณใดต้องรีบอุด ปะ เอาช
โพสต์เมื่อ | 2017-08-27
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู7
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู7
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู7 (เปิดเพลงค่าน้ำนม-สุนารี) ต่อไปเป็นพระคุณครูให้ครูมานั่งที่หน้าเยาวชน ขอให้เยาวชนค่อยๆเงย
โพสต์เมื่อ | 2018-04-21
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู6
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู6
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู6 เปรียบคุณครูเหมือนแม่คนที่สอง ที่เราต้องกราบไหว้ให้เหนือเศียรใจของครูสุดปลั่งดังแสงเทียน
โพสต์เมื่อ | 2018-04-21
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3
บทบรรยายรายการขอขมาบูชาครู3 ช่วงเวลาดังต่อไปนี้เป็นรายการที่ศักดิ์สิทธิ์อีกรายการหนึ่ง ซึ่งคณะพระวิทยากรได้เห็นความสำคัญ
โพสต์เมื่อ | 2017-08-26
ติดตามFACEBOOK
มุมหนังสือธรรมะ
เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม
เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม
เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม รวมรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม ผลงานนิราลัย หนัง
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม1หมาหางด้วน
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม1หมาหางด้วน
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม1 หมาหางด้วน(ผลงานนิราลัย) คำนำ********"หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมะ”ชุดนี้ เกิด
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม5เลขสามตัว
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม5เลขสามตัว
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม5 เลขสามตัว(ผลงานนิราลัย) คำนำ******** "หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมะ”ชุดนี้
คู่มือพุทธบบริษัท
คู่มือพุทธบบริษัท
คู่มือพุทธบบริษัท หนังสือ คู่มือพุทธบริษัท ฉบับสมบูรณ์นี้ เป็นหนังสือสวดมนตั แปลเป็นไทย ที่เหมาะสำหรับพ
คู่มือการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนฉบับสมบูรณ์
คู่มือการจัดอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนฉบับสมบูรณ์ ผลงานนิราลัย ดาวน์โหลลดไฟล์ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม4เลือดแม่เพื่อลูก
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม4เลือดแม่เพื่อลูก
หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมเล่ม4 เลือดแม่เพื่อลูก(ผลงานนิราลัย) คำนำ******** "หนังสือภาพสไลด์นิทานธรรมะ”
FORUM - แนะนำ
จำนวนโพสต์
0
จำนวนโพสต์
10
จำนวนโพสต์
9
จำนวนโพสต์
13
จำนวนโพสต์
0
จำนวนโพสต์
2
จำนวนโพสต์
0
จำนวนโพสต์
0
จำนวนโพสต์
0
จำนวนโพสต์
0
ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net
หน้าแรก ทีมงานธรรมะไทย แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล ติดต่อธรรมะไทย สมุดเยี่ยม ธรรมะในสวน เครือข่ายธรรมะ ศูนย์รวมภาพ สัญลักษณ์ไทย มุมสมาชิกธรรมะไทย Donation
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บอกบุญ สถานปฏิบัติธรรม เว็บบอร์ด ข่าวธรรมะ ธรรมะกับเยาวชน ธรรมะจากหลวงพ่อ บทความธรรมะ กรรม ทาน การตรวจสอบจริต?
พระไตรปิฏก เสียงธรรม วีดีโอธรรมะ เพลงธรรมะ ธรรมะปฏิบัติ คลังแสงแห่งธรรม คลังหนังสือธรรมะ หลักธรรมนำสุขฯ กรรมฐานประจำวันเกิด ศีล สมาธิ วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา พจนานุกรมพุทธศาสน์ หัวข้อธรรม บทสวดมนต์ มิลินทปัญหา พระพุทธศาสนาในไทย ทำเนียบวัดไทย ศาสนพิธี อุปสมบทพิธี วันสำคัญทางศาสนา การเผยแผ่ศาสนา ปริวาสกรรม
พระพุทธเจ้า ภาพพระพุทธประวัติ ประวัติพระพุทธสาวก ทศชาติชาดก นิทานชาดก พุทธวจนในธรรมบท มงคล ๓๘ ประการ พุทธศาสนสุภาษิต นิทานธรรมะบันเทิง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ปางพระพุทธรูป พระพุทธรูปสำคัญ เพื่อนบ้าน
ขึ้นบนสุด