สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา ป.1

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 26
  • ตอบทั้งหมด : 27
ผู้ดูแล : niralai
สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา ป.1
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง ความดีทำได้ทุกวัน

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : buddhist.sunday09-04 09:05

ตอบ1 อ่าน145
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง การทำจิตให้บริสุทธิ์

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:09

ตอบ0 อ่าน72
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง การฝึกสติ ยืน เดิน นั่ง

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:07

ตอบ0 อ่าน81
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง การฝึกสติ ฟัง ร้อง เล่น และการทำงาน

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:07

ตอบ0 อ่าน152
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง สติ

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:05

ตอบ0 อ่าน93
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:05

ตอบ0 อ่าน102
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:04

ตอบ0 อ่าน81
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง สามเณรบัณฑิต

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:02

ตอบ0 อ่าน109
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง มารดาเป็นมิตรในเรือนตน

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:01

ตอบ0 อ่าน93
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 11:00

ตอบ0 อ่าน139
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง มงคล 38

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:59

ตอบ0 อ่าน139
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง เบญจธรรมและสังคหวัตถุ 4

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:58

ตอบ0 อ่าน99
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง ทิศทั้งสี่

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:57

ตอบ0 อ่าน112
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง โอวาท 3 เบญจศีล

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:56

ตอบ0 อ่าน109
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง ศรัทธาในพระรัตนตรัย

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:55

ตอบ0 อ่าน117
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:54

ตอบ0 อ่าน61
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง วัณณุปถชาดก

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:53

ตอบ0 อ่าน80
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง สุวัณณสามชาดก

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:53

ตอบ0 อ่าน171
niralai

สังคมศึกษาฯ ป.1 -เรื่อง พุทธประวัติ

เริ่มโดย : niralai2015-08-11 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-11 10:52

ตอบ0 อ่าน98
niralai

สังคมฯ ป.1 กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว ครูสมฤดี ปิ่นแก้ว

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:48

ตอบ0 อ่าน86
niralai

สังคมฯ ป.1 พระรัตนตรัย ครูสมฤดี ปิ่นแก้ว

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:48

ตอบ0 อ่าน93
niralai

สังคมฯ ป.1 มงคล 38 ทำตัวดีว่าง่าย รับใช้พ่อแม่ ครูสมฤดี ปิ่นแก้ว

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:43

ตอบ0 อ่าน99
niralai

สังคมฯ ป.1 การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ บริหารจิตและเจริญปัญญา ครูสมฤดี ปิ่นแก้ว

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:42

ตอบ0 อ่าน155
niralai

สังคมฯ ป.1 การทำความดี(เบญจธรรม, สังคหวัตถุ 4) ครูสมฤดี ปิ่นแก้ว

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:39

ตอบ0 อ่าน167
niralai

เพลงสังคหวัตถุ 4

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:33

ตอบ0 อ่าน101
niralai

สังคหวัตถุ 4

เริ่มโดย : niralai2015-08-10 ตอบกลับล่าสุด : niralai08-10 22:08

ตอบ0 อ่าน106

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />