สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

  • วันนี้ : 0
  • เรื่อง : 31
  • ตอบทั้งหมด : 837
สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: Phra04-07 11:00 ตอบกลับ: 51อ่าน: 2822

เกมชุดที่ 2 จับคู่ธรรมะ-พุทธประวัติ-เบญจศีลเบญจธรรม(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: M.Luang04-04 16:42 ตอบกลับ: 63อ่าน: 6511

เกมชุดที่ 5 ตามล่าหลักธรรม(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:19 ตอบกลับ: 28อ่าน: 2114

เกมชุดที่ 7 กว่าจะมาเป็นพุทธเจ้า(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:17 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1594

เกมชุดที่ 6 ธรรมะOX(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:16 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1867

เกมชุดที่ 3 เกมบิงโกธรรมะ

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:14 ตอบกลับ: 31อ่าน: 2367

เกมชุดที่ 8 ต่อภาพท้าเรียงพุทธประวัติ(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:12 ตอบกลับ: 23อ่าน: 1481

หนังสือเกมจับผิดภาพลับสมอง(พุทธประวัติสี)เล่ม1

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:09 ตอบกลับ: 60อ่าน: 2712

เกมปริศนาปนอักษรบาลีเล่ม 1

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:07 ตอบกลับ: 34อ่าน: 1707

หนังสือรวมเกมไขสมองเล่ม 2 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:05 ตอบกลับ: 67อ่าน: 2749

หนังสือรวมเกมไขสมองเล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 1-4 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์ส...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: สันติศิลาราม03-29 14:04 ตอบกลับ: 80อ่าน: 2804

หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.6 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: siriwat911102-25 19:20 ตอบกลับ: 52อ่าน: 3063

หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: siriwat911102-25 19:17 ตอบกลับ: 67อ่าน: 3304

หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.4 ใบงานวิชาพระพุทธศาสนา

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-28 00:24 ตอบกลับ: 44อ่าน: 1940

เกมชุดที่ 9 เกมประกอบภาพ(ทำลูกบิด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: thapana253101-28 00:01 ตอบกลับ: 13อ่าน: 1390

หนังสือเกมจับผิดภาพลับสมอง(พุทธประวัติลายเส้น)เล่ม1

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: khaekza55501-20 10:15 ตอบกลับ: 75อ่าน: 2774

เกมชุดที่ 1ไขภาพปริศนาพุทธประวัติ(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: พระวีรชัย01-17 11:10 ตอบกลับ: 21อ่าน: 1495

เกมชุดที่ 4 เกมดูภาพบอกเหตุการณ์พุทธประวัติ(ฟิวเจอร์บอร์ด)

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: 111210-07 07:45 ตอบกลับ: 46อ่าน: 2550

อยากได้เกมส์อักษรไขว้คะ

อยากได้เกมส์อักษรไขว้คะ

โพสต์โดย: จิราภรณ์2015-08-25 ตอบกลับล่าสุดโดย: natkhung03-16 23:01 ตอบกลับ: 2อ่าน: 158

ดีครับ

เป็นสิ่งที่ดีครับ

โพสต์โดย: warayut2015-05-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: warayut05-26 21:43 ตอบกลับ: 0อ่าน: 134

ที่สุด

สุดยอดค้าบ

โพสต์โดย: warayut2015-05-26 ตอบกลับล่าสุดโดย: warayut05-26 21:38 ตอบกลับ: 0อ่าน: 228

สื่อการสอน

สื่อน่าสนใจค่ะ

โพสต์โดย: ครูดอย2014-05-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: phrakhu07-24 19:39 ตอบกลับ: 2อ่าน: 388

สื่อการสอน

สื่อน่าสนใจค่ะ

โพสต์โดย: ครูดอย2014-05-20 ตอบกลับล่าสุดโดย: ครูดอย05-20 09:24 ตอบกลับ: 0อ่าน: 242

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา

สุดยอดมากๆ

โพสต์โดย: chudapha25172013-11-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: ballnarak201012-12 16:07 ตอบกลับ: 1อ่าน: 782

"เกมพระพุทธเจ้า"ธรรมสำหรับเด็กของ..."พระมหาปรีชา"

"เกมพระพุทธเจ้า"ธรรมสำหรับเด็กของ..."พระมหาปรีชา" วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 25...

โพสต์โดย: niralai2013-03-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: Phongsura12-08 22:05 ตอบกลับ: 2อ่าน: 1204

สื่อการสอนธรรมะ

ขอบคุณค่ะ.มากๆค่ะ

โพสต์โดย: chudapha25172013-11-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: chudapha251711-24 10:50 ตอบกลับ: 0อ่าน: 594

สื่อการสอน

ขอบคุณค่ะ

โพสต์โดย: chudapha25172013-11-24 ตอบกลับล่าสุดโดย: chudapha251711-24 10:47 ตอบกลับ: 0อ่าน: 655

ขอบคุณสำหรับทุกการสอน

ขอบคุณสำหรับทุกการสอนของทุกคน

โพสต์โดย: Yomyanbig2013-05-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: Yomyanbig05-28 18:29 ตอบกลับ: 0อ่าน: 669

ดีจิงๆ

ขอบคุณ

โพสต์โดย: YomYanbig992013-05-28 ตอบกลับล่าสุดโดย: YomYanbig9905-28 15:54 ตอบกลับ: 0อ่าน: 640

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ

โพสต์โดย: jeabo2013-05-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: jeabo05-27 19:02 ตอบกลับ: 0อ่าน: 732

วิธีติดมอเตอร์สื่อเกมฟิวเจอร์บอร์ดชุดที่ 1,2,4,5,7

ข้อมูลเกมวิธีผลิตสื่อเกมการสอนธรรมะพระพุทธศาสนา พระมหาปรีชา เขมจารี ศูนย์สื่อก...

โพสต์โดย: niralai2013-03-27 ตอบกลับล่าสุดโดย: niralai03-27 22:16 ตอบกลับ: 0อ่าน: 800

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />