niralai

[รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา] DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:54

ตอบ1 อ่าน79
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:38

ตอบ8 อ่าน324
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.4...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:36

ตอบ14 อ่าน332
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:18

ตอบ9 อ่าน178
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:16

ตอบ9 อ่าน355
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 281ธรรมะจากตาลบัตร

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:11

ตอบ1 อ่าน15
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 265ทำวัตรเย็นแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:05

ตอบ3 อ่าน30
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 267ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:03

ตอบ3 อ่าน18
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:00

ตอบ11 อ่าน281
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 097 คุณค่าของชีวิต

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 21:54

ตอบ6 อ่าน167
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 308บรรยายปฏิบัติธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : mahanontachai07-30 20:00

ตอบ2 อ่าน17
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-14 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 19:43

ตอบ5 อ่าน234
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 18:06

ตอบ1 อ่าน10
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 236ศาสนพิธี2

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:47

ตอบ4 อ่าน29
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 294มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ปร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:35

ตอบ1 อ่าน9
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : givezar07-30 13:10

ตอบ1 อ่าน21
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 098 ชีวิตวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:25

ตอบ10 อ่าน202
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 264ทำวัตรเช้าแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:21

ตอบ1 อ่าน13
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : chinchu07-30 11:20

ตอบ3 อ่าน131
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:20

ตอบ2 อ่าน19
ลบกระทู้

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

niralai

[สื่อการสอนหนังกระดาษ] สื่อก.ไก่สอนธรรมหนังกระดาษ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : thapana253103-27 05:00

ตอบ7 อ่าน1223
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 268บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : apiban254003-26 20:21

ตอบ34 อ่าน1658
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] สือการสอน PowerPoint มีทั้...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : apiban254003-26 20:17

ตอบ193 อ่าน22840
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : รสิตา03-26 15:12

ตอบ37 อ่าน2656
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ม.1] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นม...

เริ่มโดย : niralai2013-04-22 โพสต์ล่าสุด : รสิตา03-26 15:06

ตอบ98 อ่าน7580
niralai

[คำคมธรรมวาทะพระพิจิตรธรรมพาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)] 99 คำคมธรรมวาทะ ข้อคิดพระพ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-14 โพสต์ล่าสุด : tiam03-26 00:32

ตอบ25 อ่าน1674
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : มหาน้อย03-25 18:39

ตอบ76 อ่าน3692
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 11:21

ตอบ57 อ่าน2654
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 308บรรยายปฏิบัติธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 10:08

ตอบ39 อ่าน1673
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 117บุญ10วิธี

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 10:07

ตอบ24 อ่าน1272
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 303อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 10:05

ตอบ26 อ่าน1292
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 301การบริหารจิตและการเจริญ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 10:03

ตอบ41 อ่าน2032
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 09:45

ตอบ66 อ่าน2133
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 330ลีลาแบบฮาๆ

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : phrachayanan03-23 09:42

ตอบ37 อ่าน458
niralai

[รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ] รวมภาพคลิปอารท์ ชุดที่ 81 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : Nyiaj03-22 13:04

ตอบ61 อ่าน2698
niralai

[รวมภาพGifแอนนิเมชั่น] สื่อการสอนภาพเคลื่อนไหว Gi...

เริ่มโดย : niralai2013-03-08 โพสต์ล่าสุด : Nyiaj03-22 12:04

ตอบ83 อ่าน4172
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : sitichai03-21 15:39

ตอบ56 อ่าน8517
niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ป.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-18 โพสต์ล่าสุด : sitichai03-21 15:36

ตอบ11 อ่าน925
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ม.4] ข้อสอบปลายภาคเรียนที่2พระพ...

เริ่มโดย : niralai2014-06-02 โพสต์ล่าสุด : junewz03-19 22:12

ตอบ3 อ่าน435
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] นิสัยที่ไม่ควรใช้กับคนรัก

เริ่มโดย : niralai2015-08-08 โพสต์ล่าสุด : nitoufak03-18 16:31

ตอบ3 อ่าน155

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />