niralai

[รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา] DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:54

ตอบ1 อ่าน79
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:38

ตอบ8 อ่าน324
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.4...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:36

ตอบ14 อ่าน332
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:18

ตอบ9 อ่าน178
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:16

ตอบ9 อ่าน355
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 281ธรรมะจากตาลบัตร

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:11

ตอบ1 อ่าน15
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 265ทำวัตรเย็นแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:05

ตอบ3 อ่าน30
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 267ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:03

ตอบ3 อ่าน18
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:00

ตอบ11 อ่าน281
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 097 คุณค่าของชีวิต

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 21:54

ตอบ6 อ่าน167
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 308บรรยายปฏิบัติธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : mahanontachai07-30 20:00

ตอบ2 อ่าน17
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-14 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 19:43

ตอบ5 อ่าน234
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 18:06

ตอบ1 อ่าน10
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 236ศาสนพิธี2

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:47

ตอบ4 อ่าน29
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 294มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ปร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:35

ตอบ1 อ่าน9
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : givezar07-30 13:10

ตอบ1 อ่าน21
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 098 ชีวิตวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:25

ตอบ10 อ่าน202
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 264ทำวัตรเช้าแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:21

ตอบ1 อ่าน13
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : chinchu07-30 11:20

ตอบ3 อ่าน131
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:20

ตอบ2 อ่าน19
ลบกระทู้

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองเล่ม 2 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : isranol02-20 00:15

ตอบ63 อ่าน2621
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : isranol02-20 00:12

ตอบ48 อ่าน2707
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมชุดที่ 3 เกมบิงโกธรรมะ

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : isranol02-20 00:11

ตอบ29 อ่าน2244
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือเกมจับผิดภาพลับสมอง...

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : isranol02-20 00:03

ตอบ58 อ่าน2625
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] หนังสือรวมเกมไขสมองเล่ม 1 ...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : isranol02-19 23:50

ตอบ77 อ่าน2705
niralai

[สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี] เกมปริศนาปนอักษรบาลีเล่ม 1

เริ่มโดย : niralai2013-03-27 โพสต์ล่าสุด : isranol02-19 23:46

ตอบ32 อ่าน1651
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] แบบวัดและบันทึกผลการเรียนร...

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : isranol02-19 23:03

ตอบ75 อ่าน3642
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : isranol02-19 22:36

ตอบ126 อ่าน4955
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] ศาสนพิธีเบื้องต้นสำหรับชาว...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 20:54

ตอบ14 อ่าน1202
niralai

[แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม] ๗ วิธี คิดอย่างคนเก่ง

เริ่มโดย : niralai2015-08-08 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 20:52

ตอบ4 อ่าน145
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 305เกมส์ฝึกคิด

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 20:48

ตอบ116 อ่าน3432
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 329พิธีกรรมศาสนาพุทธ

เริ่มโดย : niralai2015-08-09 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 20:44

ตอบ13 อ่าน195
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 20:39

ตอบ130 อ่าน7137
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมจริย...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : satip02-16 13:56

ตอบ23 อ่าน1411
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 074 หลักธรรมทางพระพุทธศาสน...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : ประจักษ์02-15 23:41

ตอบ19 อ่าน2287
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 263หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : ประจักษ์02-15 22:59

ตอบ29 อ่าน1440
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 220วัยสูงอายุ

เริ่มโดย : niralai2013-07-18 โพสต์ล่าสุด : ประจักษ์02-15 22:50

ตอบ19 อ่าน945
niralai

[ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย] คู่มือพระนักเทศน์

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : หลวงฉัตร02-15 22:24

ตอบ14 อ่าน1568
niralai

[สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี] สื่อการสอนPowerPoint นักธร...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : somovarn02-14 19:58

ตอบ485 อ่าน17813
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือการติดตามประเมินผลกา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : มิตร02-12 08:39

ตอบ14 อ่าน1103

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />