niralai

[รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา] DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-20 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:54

ตอบ1 อ่าน79
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.3...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:38

ตอบ8 อ่าน324
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.4] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.4...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:36

ตอบ14 อ่าน332
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:18

ตอบ9 อ่าน178
niralai

[ใบความรู้-ใบงาน,ใบกิจกรรม,แบบฝึกหัดวิชาพระพุทธศาสนา ป.5] หนังสือรวมเกมไขสมองชั้นป.5...

เริ่มโดย : niralai2013-03-28 โพสต์ล่าสุด : pozedonz07-30 22:16

ตอบ9 อ่าน355
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 281ธรรมะจากตาลบัตร

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:11

ตอบ1 อ่าน15
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 265ทำวัตรเย็นแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:05

ตอบ3 อ่าน30
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 267ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:03

ตอบ3 อ่าน18
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 063 เด็กเอ๋ยเด็กดี

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 22:00

ตอบ11 อ่าน281
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 097 คุณค่าของชีวิต

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : wat07-30 21:54

ตอบ6 อ่าน167
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 308บรรยายปฏิบัติธรรม

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : mahanontachai07-30 20:00

ตอบ2 อ่าน17
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.3] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-14 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 19:43

ตอบ5 อ่าน234
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 286พุทธสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 18:06

ตอบ1 อ่าน10
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 236ศาสนพิธี2

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:47

ตอบ4 อ่าน29
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 294มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ปร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : nipaporncr07-30 17:35

ตอบ1 อ่าน9
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 304เกมทายนิสัยจากตัวเลข

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : givezar07-30 13:10

ตอบ1 อ่าน21
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 098 ชีวิตวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:25

ตอบ10 อ่าน202
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 264ทำวัตรเช้าแปล

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:21

ตอบ1 อ่าน13
niralai

[สื่อPowerPointวิชาพระพุทธศาสนา ป.2] สื่อการสอนPowerPoint ชั้นป...

เริ่มโดย : niralai2013-04-13 โพสต์ล่าสุด : chinchu07-30 11:20

ตอบ3 อ่าน131
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : tab07-30 11:20

ตอบ2 อ่าน19
ลบกระทู้

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

รวมภาพพุทธประวัติ

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

niralai

[ผังมโนทัศน์-มาตรฐานตัวชี้วัด-แนวการวัดและประเมินผล-แผนการสอน ม.6] แผนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ...

เริ่มโดย : niralai2013-05-06 โพสต์ล่าสุด : maymay04-27 21:08

ตอบ36 อ่าน8013
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] สมุดประจำตัวกิจกรรมอบรมเยา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:36

ตอบ22 อ่าน1311
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มืออบรมยุวพุทธ

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:35

ตอบ37 อ่าน1666
niralai

[คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ] คู่มือการจัดค่ายคุณธรรมเยา...

เริ่มโดย : niralai2013-03-18 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:33

ตอบ52 อ่าน1862
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 075 วิธีเลือกทางเดินของชีว...

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:29

ตอบ60 อ่าน2742
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 262กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-25 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:24

ตอบ69 อ่าน2208
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 098 ชีวิตวัยรุ่น

เริ่มโดย : niralai2013-05-15 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:22

ตอบ116 อ่าน4871
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 211ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:20

ตอบ33 อ่าน1545
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 281ธรรมะจากตาลบัตร

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : sarote04-27 20:16

ตอบ43 อ่าน1616
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 178กรรม 12

เริ่มโดย : niralai2013-07-08 โพสต์ล่าสุด : win953304-26 01:39

ตอบ21 อ่าน1150
niralai

[เกมคุณธรรม] เกมสี่สหาย : เกมคุณธรรมค่า...

เริ่มโดย : niralai2013-03-19 โพสต์ล่าสุด : buddhawajana04-23 16:47

ตอบ9 อ่าน2379
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 274เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : kittinan04-22 17:41

ตอบ135 อ่าน7528
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 113 แก่นพุทธศาสนา3

เริ่มโดย : niralai2013-06-29 โพสต์ล่าสุด : udomjaruwon04-22 16:19

ตอบ8 อ่าน1025
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 307พื้นฐานการเทศน์(บรรยายพ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : udomjaruwon04-22 15:30

ตอบ13 อ่าน1086
ช็อกโกแลต

[ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง] ขอบคุณมากครับ

เริ่มโดย : ช็อกโกแลต2017-04-21 โพสต์ล่าสุด : ช็อกโกแลต04-21 07:40

ตอบ0 อ่าน5
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 141ลูกอบอุ่นอิ่มเอมอ้อมอกแ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-07 โพสต์ล่าสุด : SongSaLueng04-20 23:46

ตอบ32 อ่าน1279
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 285หลักการใช้ ธูป เทียนและ...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : SongSaLueng04-20 23:37

ตอบ60 อ่าน1767
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 233ลับสมองเพียงสองตาจ้อง

เริ่มโดย : niralai2013-07-24 โพสต์ล่าสุด : SongSaLueng04-20 23:30

ตอบ66 อ่าน1731
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 284อสรพิษ4ตัว(ความโกรธ)(มี...

เริ่มโดย : niralai2013-07-27 โพสต์ล่าสุด : SongSaLueng04-20 23:28

ตอบ33 อ่าน1296
niralai

[ สื่อการสอนPowerPoint] 273(ปริศนาเฉลย)โอวาท 3พระร...

เริ่มโดย : niralai2013-07-26 โพสต์ล่าสุด : SongSaLueng04-20 23:22

ตอบ29 อ่าน1237

รายชื่อฟอรั่ม

วัดสวนวาง : พูคคุยสนทนา-ติชม

พูดคุยเรื่องทั่วไป

ติชมเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บวัดสวนวาง

วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง

แจ้งปัญหา ติดต่อทีมงาน แอดมิน

วัดสวนวาง : แดนบุญ

ประวัติวัดสวนวาง&พ.อ.บุญนพ

ธรรมชาติวัดสวนวาง

ติดต่อวัดสวนวาง,แผนที่การเดินทาง

พระพุทธมุญจนาธิบดี(หลวงพ่อวาง) พระพุทธรูปคู่บุญญาบารมี

ข่าวประชาสัมพันธ์วัดสวนวาง

กิจกรรมวัดสวนวาง

กิจกรรมอบรมคุุณธรรมจริยธรรม

โครงการพระธรรมทูตสัญจรเผยแพร่ธรรม

โครงการธารน้ำใจสู่เยาวชน

วัดสวนวาง : แดนธรรม

พุทธธรรม

ธรรมะประยุกต์

เกร็ดคำคมธรรมวาทะ

เสียงสะท้อนจากกลอนธรรม

ปฏิบัติธรรม

ศาสนพิธี

พระไตรปิฎก

แบบฟอร์มงานคณะสงฆ์

วัดสวนวาง : สื่อการสอน

โครงการอบรมผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โครงการธรรมทานสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

ใครมีสื่อการสอนดีๆต้องการเผยแพร่ติดต่อได้ที่นี่

เทคนิควิธีการสอนพระพุทธศาสนา

คู่มือบรมธรรมะ,บทบรรยายธรรมต่างๆ

สื่อเกมธรรมะพุทธศาสนา พ.ม.ปรีชา เขมจารี

เกมคุณธรรม

CD-ROM สื่อมัลติมีเดีย 3 ชุด

สื่อการสอนPowerPoint

สื่อการสอนหนังกระดาษ

สื่อการสอน iPutธรรมะ

สื่อการสอน Popup

สื่อปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

สื่อเกมนาฬิกาปริศนา

สื่อการสอนเมจิกบ๊อกพุธประวัติ

สื่อการสอนจิ๊กซอต่อภาพ

ฝึกหัดระบายสีภาพวาดต่างๆ

รวมภาพพุทธประวัติ

รวมภาพคลิปอารท์ต่างๆ

รวมกรอบรูปPhotoshop

รวมภาพGifแอนนิเมชั่น

สื่อการสอนนักธรรม-ธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เพลงธรรมะ MP3

VDO คาราโอเกะธรรมะ

Flash Slide Show

แหล่งแจกหนังสือธรรมะ-CD ธรรมะฟรี,แหล่งจำหน่ายหนังสือธรรม-CDธรรมะ

ภาพคติชีวิตข้อคิดสอนธรรม

คลิป VDO ดีดีมีสาระ

VDO นิทานสุภาษิต

VDO พระพุทธเจ้า, การ์ตูนพุทธประวัติ, สู่แดนพุทธภูมิ

VDO นิทานชาดก

นิทานธรรมะ

นิยายอิงธรรมะ

ฟังธรรมะ พระสุปฏิปันโน

การ์ตูนธรรมะ

โรงมหรสพทางวิญญาณ

ผลงานหนังสือรวบรวมเรียบเรียงโดยนิราลัย

แผ่นพับธรรมะ-โปสเตอร์ธรรม

รวมDVDสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : สาระการเรียนรู้วิชาพระพุทธศานา

สื่อการสอนอนุบาล-ปฐมวัย

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาป.6

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.1

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.2

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.3

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.4

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.5

แผนการสอน-หลักสูตร-สื่่อการสอนวิชาพุทธศาสนาม.6

สื่อมัลติมีเดียวิชาพระพุทธศาสนา

วัดสวนวาง : ปัญญาก้าวไกล ไอทีก้าวหน้า

เว็บบอร์ดMybbThai

เว็บ PHPwind 7.5

เว็บ PHPwind 8.3-8.7

เว็บ PHPwind 9.0

การใช้งานโปรแกรมการ์ตูนแอนนิเมชั่น

การใช้งานโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ

การใช้งานโปรแกรมทำอัลบั้มภาพสไลด์โชว์

โปรแกรมฟรีแวร์น่าลองใช้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับgoogle

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2003

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2007

การใช้งานโปรแกรมMS-Office2010

เรียนรู้การตัดต่อภาพโดยPhotoShop

รวมทิปเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์


ขึ้นไปข้างบน
" />