ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน

Sign in with facebook

Connect with friends.

ค้นหา

DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2017-7-5 17:50| เปิดอ่าน: 569| ความคิดเห็น: 1

DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศาสนา          ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาของเรา  มีนโยบายที่จะผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้พยายามรวบรวมสื่อจากที่ต่าง ๆ มารวมไว้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน  เพื่อความสะดวกและประหยัดแผ่น  จึงได้รวบรวมแบ่งเป็นชุดๆ บันทึกลงไว้ในแผ่น DVD ครั้งแรกเราได้รวบรวมมีทั้งหมด 29 ชุด  ต่อมาก็ได้จัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 52 ชุด
          สื่อการสอนที่จัดทำขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการรวมเอาสื่อการสอนต่าง ๆ มีทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์มัลติมีเดีย คลิป VDO เพลง สื่อการสอนPowerPoint  รวม CD-สื่อการสอนต่าง ๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ที่คล้ายกันประเภทเดียวกันก็นำมารวมเป็นชุดเดียวกัน  ส่วนใหญ่จะมีให้โหลดตามหมวดสื่อการสอนต่าง ๆ  ยกเว้นพวกคลิป VDOหนัง
VCD และCD - สื่อการสอนบางอย่างซึ่งเป็นไฟล์ใหญ่มากก็จะไม่มีให้โหลด CD - สื่อการสอนบางเรื่องก็มีให้โหลดบ้าง  แต่ก็จะยุ่งยากเพราะจะต้องแตกเป็นไฟล์ย่อย ๆ หลายไฟล์    เมื่อดาวน์โหลดแล้วต้องมารวมไฟล์อีก      
          มีผู้ขอมาหลายราย  ตอนนี้มีนโยบายว่าพระที่เคยเข้าอบรมนั้นเป็นเครือข่ายเผยแพร่ ต้องลองไปขอCopy กับท่านเหล่านั้นดู  สมัยแรก ๆ มีไม่กี่แผ่นก็พอ Copy ให้ไปบ้าง  แต่ขณะนี้มีรวมทั้งหมด 52 ชุด  จึงทำให้ไม่มีเวลา Copy ต้องใช้เวลาเป็นวันๆไม่ต้องทำอะไรเลย เคย Copy ไปแล้วบางครั้งก็ไม่ได้แผ่นคืน รวมทั้งต้องเสียค่าขนส่งให้ด้วย  สรุปคือไม่มีเวลาและทุนพอ อีกอย่างคือ ต้องทำเองคนเดียวในหลาย ๆ เรื่อง  ขอเวลาสำหรับในการคิดหารวบรวมหรือผลิตสื่อใหม่ๆ มาเผยแพร่ดีกว่าครับต้องขออภัยด้วยครับ  ท่านที่ประสงค์อยากจะได้สื่อชุดนี้ให้ขอ Copyจากพระสอนศีลธรรมผู้เข้าอบรมผลิตสื่อการสอนรุ่นแรกวันที่ 12 - 20 มีนาคม 2554  ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสำหรับเผยแพร่สื่อต่อไป   
  
          ป.ล.ท่านสามารถติดต่อขอCopy สื่อการสอนชุดนี้ได้ที่
1.พระสุนันท์  สุภาทโร
   วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
   โทร.  085-1854647
2.พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต
   วัดห้วยทรายขาว ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
    โทร.   032-691252 ,  081-3634008
3.พระสมุห์คมฤษณ์  หิตจิตฺโต   วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทร.   089-5927686
          อบรมเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนาแก่พระสอนศีลธรรม-ครู ณ วัดแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 2554 มีเครือข่ายที่สามารถติดต่อขอ Copy ได้ดังนี้  
4.พระครูอนุสิฐธีรคุณ
   วัดแม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
   โทร.  086-1875759
5.พระวีรชัย  อิทธิญาโณ
   วัดสันบัวบก ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยาว์ 56000
   โทร.  081-9603541
6.พระปลัดสุพล  อาภาจโร
   วัดจอมทอง  ต.แม่สระเรียง อ.แม่สระเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 58110
   โทร. 086-01813600
7.พระครูอนุวัตรสมณคุณ
   วัดเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน 58140
    โทร.  089-5600674
          และท่านสามารถติดต่อขอCopy สื่อการสอนชุดนี้ได้ที่  จากพระสอนศีลธรรมที่เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนรุ่นที่ 2 มีดังนี้
  1.พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ(ทองไฝ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดควนกาหลง
     นธ.ตรี ป.ธ.3 พธ.บ.,ศษ.ม. อายุ 53 พรรษา 12 watkalong@gmail.com
     วัดควนกาหลง 81 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 Tel 080-5455262
  2.พระชลทิศ  สุวโร (เมฆยงค์) นธ.ตรี ม.3  อายุ 22 พรรษา 2
      วัดวังผาสามัคคี 345 ม.9 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130      Namo-0099@hotmail.com
  3.พระใบฎีกาสัญญา  สญฺญโม (ละมูล) นธ.เอก ป.6 อายุ 60 พรรษา 10
      สำนักสงฆ์บ้านเหนือคลอง ม.8 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
  4.พระจำแลง  กญฺจโน (กาญจนรัตน์) นธ.โท ป.6 อายุ 68 พรรษา 5
      สำนักสงฆ์วังสายทอง  218 ม.4 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
  5.พระครูปิยศีลวิมล  กนฺตสีโล นธ.เอก ปธ. 1-2 ป.4   อายุ 75 พรรษา 55
      วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ 206 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
      Tel 086-9657947
  6.พระอธิการธวัช ธมฺมธโร (เทือกเพีย) นธ.เอก ม.3 อายุ 44 พรรษา 8
      วัดชมภูนิมิตร 173/3 ม.2ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 Tel 081-2754023
  7.พระนิยม ถิรสทฺโธ (รอดภัย) นธ.ตรี อายุ 60 พรรษา 7
      สำนักสงฆ์บ้านป่าแก่บ่อหิน ม.1 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
      Tel 083-1958671
  8.พระใบฎีกาแสวง โพธิกาโม (โพธิกามนต์) นธ.ตรี อายุ 55 พรรษา 6
    วัดยังปาล์ม 3 เลขที่ 222 ม.2 ต.มะนัง อ.ปาล์มพัฒนา จ.สตูล   Tel 083-1852298
  9.พระสมุห์สินธุ์  สิริจนฺโท (กล่ำถาวร) นธ.เอก ป.ว.ช. อายุ 53 พรรษา 22
    ที่พักสงฆ์ป่าพน ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 Tel 086-9662301
10.พระปลัดนัญชพงศ์  กิตฺติญาโณ (ศรีสุด) นธ.เอก ม.3 อายุ 32 พรรษา 8
    วัดทุ่งนางแก้ว  ม.5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110 Tel 087-8904673
11.พระสมุห์มงคล  จกฺกวโร (แซ่หงอ) นธ.เอก ปริญญาตรี อายุ 52 พรรษษ 21
    วัดหนองหอย 48 ม.3 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 Tel 086-5935691
12.พระมหาสำรอง สุจิตฺโต (ก้านทอง) นธ.เอก ปธ.๓ ป.ตรี อายุ 42 พรรษา 16
    วัดหงษ์ประดิษฐาราม 895 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    Tel 089-2981525
13.พระมหาประเสริฐ  จนฺทสุวณฺโณ (ยวงใย) นธ.เอก ปธ.4  ปริญญาตรี อายุ 44 พรรษา 23  
     วัดแม่ลาด 33 ม.3 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 Tel 086-2962183
14.พระนพดล  นิพฺภโย (พุ่มทอง) นธ.เอก ปธ. 1-2 วท.ม.  อายุ 31 พรรษา 4
     วัดใหม่ลานทะเล ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 Tel 077-435019
15.พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต(ทองด้วง) นธ.เอก ปธ.7 ปริญาโท(อ.ม.) อายุ 40 พรรษา 20
     วัดห้วยทรายขาว 268 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
     Tel 081-33634008
16.พระสุนันท์  สุภาทโร (ดอยไพศาล) นธ.เอก ม.6 อายุ 34 พรรษา 7
     วัดป้อมแก้ว  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel 085-1854647
17.พระธนพล  กตพโล (คงจิตร) นธ.เอก ปริญญาตรี  อายุ 24 พรรษา 3
     วัดชูจิตธรรมาราม 57 ม.1  ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
     Tel 089-4194164
18.พระประภากร  ปภากโร (อ่าอำไพ) นธ.เอก บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  อายุ 55 พรรษา 7
     วัดศรีสุธรรมาราม(จอ) ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60000
     Tel 086-68014281,Tel 086-7520726
19.พระมหาสาธิต ธมฺมธโร (ขันติจิตต์) นธ.เอก ปธ.3 ม.6  อายุ 42 พรรษา 12  
     วัดโพธิ์บ้านอ้อย ม.4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel 081-4960257
20.สามเณรภิญโญ  เดชเดชา  ประถม.6  นธ.ตรี    อายุ 15
     วัดกู้ ต.บางพูด องปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ดูตัวอย่างภาพปก DVD ทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้  https://get.google.com/albumarch ... JKPkZh1DRGAuyCozgp2


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน Sign in with facebook

x
คุณสุดยอดมากครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน Sign in with facebook

ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net
หน้าแรก ทีมงานธรรมะไทย แผนผังเว็บไซต์ ค้นหาข้อมูล ติดต่อธรรมะไทย สมุดเยี่ยม ธรรมะในสวน เครือข่ายธรรมะ ศูนย์รวมภาพ สัญลักษณ์ไทย มุมสมาชิกธรรมะไทย Donation
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ บอกบุญ สถานปฏิบัติธรรม เว็บบอร์ด ข่าวธรรมะ ธรรมะกับเยาวชน ธรรมะจากหลวงพ่อ บทความธรรมะ กรรม ทาน การตรวจสอบจริต?
พระไตรปิฏก เสียงธรรม วีดีโอธรรมะ เพลงธรรมะ ธรรมะปฏิบัติ คลังแสงแห่งธรรม คลังหนังสือธรรมะ หลักธรรมนำสุขฯ กรรมฐานประจำวันเกิด ศีล สมาธิ วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา พจนานุกรมพุทธศาสน์ หัวข้อธรรม บทสวดมนต์ มิลินทปัญหา พระพุทธศาสนาในไทย ทำเนียบวัดไทย ศาสนพิธี อุปสมบทพิธี วันสำคัญทางศาสนา การเผยแผ่ศาสนา ปริวาสกรรม
พระพุทธเจ้า ภาพพระพุทธประวัติ ประวัติพระพุทธสาวก ทศชาติชาดก นิทานชาดก พุทธวจนในธรรมบท มงคล ๓๘ ประการ พุทธศาสนสุภาษิต นิทานธรรมะบันเทิง สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ปางพระพุทธรูป พระพุทธรูปสำคัญ เพื่อนบ้าน
ขึ้นบนสุด