ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา

DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศาสนา

โพสต์โดย: admin | เมื่อ: 2017-7-5 17:50| เปิดอ่าน: 447| ความคิดเห็น: 1

DVD รวมสื่อการสอนพระพุทธศาสนา


          ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาของเรา  มีนโยบายที่จะผลิตสื่อการสอนวิชาพระพุทธศาสนา รวมทั้งได้พยายามรวบรวมสื่อจากที่ต่าง ๆ มารวมไว้เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน  เพื่อความสะดวกและประหยัดแผ่น  จึงได้รวบรวมแบ่งเป็นชุดๆ บันทึกลงไว้ในแผ่น DVD ครั้งแรกเราได้รวบรวมมีทั้งหมด 29 ชุด  ต่อมาก็ได้จัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 52 ชุด
          สื่อการสอนที่จัดทำขึ้นทั้งหมดนี้เป็นการรวมเอาสื่อการสอนต่าง ๆ มีทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์รูปภาพ ไฟล์มัลติมีเดีย คลิป VDO เพลง สื่อการสอนPowerPoint  รวม CD-สื่อการสอนต่าง ๆ มาจัดเป็นหมวดหมู่ที่คล้ายกันประเภทเดียวกันก็นำมารวมเป็นชุดเดียวกัน  ส่วนใหญ่จะมีให้โหลดตามหมวดสื่อการสอนต่าง ๆ  ยกเว้นพวกคลิป VDOหนัง
VCD และCD - สื่อการสอนบางอย่างซึ่งเป็นไฟล์ใหญ่มากก็จะไม่มีให้โหลด CD - สื่อการสอนบางเรื่องก็มีให้โหลดบ้าง  แต่ก็จะยุ่งยากเพราะจะต้องแตกเป็นไฟล์ย่อย ๆ หลายไฟล์    เมื่อดาวน์โหลดแล้วต้องมารวมไฟล์อีก      
          มีผู้ขอมาหลายราย  ตอนนี้มีนโยบายว่าพระที่เคยเข้าอบรมนั้นเป็นเครือข่ายเผยแพร่ ต้องลองไปขอCopy กับท่านเหล่านั้นดู  สมัยแรก ๆ มีไม่กี่แผ่นก็พอ Copy ให้ไปบ้าง  แต่ขณะนี้มีรวมทั้งหมด 52 ชุด  จึงทำให้ไม่มีเวลา Copy ต้องใช้เวลาเป็นวันๆไม่ต้องทำอะไรเลย เคย Copy ไปแล้วบางครั้งก็ไม่ได้แผ่นคืน รวมทั้งต้องเสียค่าขนส่งให้ด้วย  สรุปคือไม่มีเวลาและทุนพอ อีกอย่างคือ ต้องทำเองคนเดียวในหลาย ๆ เรื่อง  ขอเวลาสำหรับในการคิดหารวบรวมหรือผลิตสื่อใหม่ๆ มาเผยแพร่ดีกว่าครับต้องขออภัยด้วยครับ  ท่านที่ประสงค์อยากจะได้สื่อชุดนี้ให้ขอ Copyจากพระสอนศีลธรรมผู้เข้าอบรมผลิตสื่อการสอนรุ่นแรกวันที่ 12 - 20 มีนาคม 2554  ซึ่งเป็นตัวแทนเครือข่ายสำหรับเผยแพร่สื่อต่อไป   
  
          ป.ล.ท่านสามารถติดต่อขอCopy สื่อการสอนชุดนี้ได้ที่
1.พระสุนันท์  สุภาทโร
   วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
   โทร.  085-1854647
2.พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต
   วัดห้วยทรายขาว ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
    โทร.   032-691252 ,  081-3634008
3.พระสมุห์คมฤษณ์  หิตจิตฺโต   วัดสามัคคีธรรม ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150
   โทร.   089-5927686
          อบรมเทคนิคและวิธีการผลิตสื่อการสอนพระพุทธศาสนาแก่พระสอนศีลธรรม-ครู ณ วัดแม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน   เมื่อวันที่ 6-7 พ.ค. 2554 มีเครือข่ายที่สามารถติดต่อขอ Copy ได้ดังนี้  
4.พระครูอนุสิฐธีรคุณ
   วัดแม่ลาหลวง ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
   โทร.  086-1875759
5.พระวีรชัย  อิทธิญาโณ
   วัดสันบัวบก ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยาว์ 56000
   โทร.  081-9603541
6.พระปลัดสุพล  อาภาจโร
   วัดจอมทอง  ต.แม่สระเรียง อ.แม่สระเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 58110
   โทร. 086-01813600
7.พระครูอนุวัตรสมณคุณ
   วัดเมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม  จ.แม่ฮ่องสอน 58140
    โทร.  089-5600674
          และท่านสามารถติดต่อขอCopy สื่อการสอนชุดนี้ได้ที่  จากพระสอนศีลธรรมที่เข้ารับการอบรมการผลิตสื่อการสอนรุ่นที่ 2 มีดังนี้
  1.พระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ(ทองไฝ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดควนกาหลง
     นธ.ตรี ป.ธ.3 พธ.บ.,ศษ.ม. อายุ 53 พรรษา 12 watkalong@gmail.com
     วัดควนกาหลง 81 ม.7 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 Tel 080-5455262
  2.พระชลทิศ  สุวโร (เมฆยงค์) นธ.ตรี ม.3  อายุ 22 พรรษา 2
      วัดวังผาสามัคคี 345 ม.9 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130      Namo-0099@hotmail.com
  3.พระใบฎีกาสัญญา  สญฺญโม (ละมูล) นธ.เอก ป.6 อายุ 60 พรรษา 10
      สำนักสงฆ์บ้านเหนือคลอง ม.8 ต.ควนกาหลง  อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130
  4.พระจำแลง  กญฺจโน (กาญจนรัตน์) นธ.โท ป.6 อายุ 68 พรรษา 5
      สำนักสงฆ์วังสายทอง  218 ม.4 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
  5.พระครูปิยศีลวิมล  กนฺตสีโล นธ.เอก ปธ. 1-2 ป.4   อายุ 75 พรรษา 55
      วัดถ้ำเขาจีนธีรประดิษฐ์ 206 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
      Tel 086-9657947
  6.พระอธิการธวัช ธมฺมธโร (เทือกเพีย) นธ.เอก ม.3 อายุ 44 พรรษา 8
      วัดชมภูนิมิตร 173/3 ม.2ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 Tel 081-2754023
  7.พระนิยม ถิรสทฺโธ (รอดภัย) นธ.ตรี อายุ 60 พรรษา 7
      สำนักสงฆ์บ้านป่าแก่บ่อหิน ม.1 ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
      Tel 083-1958671
  8.พระใบฎีกาแสวง โพธิกาโม (โพธิกามนต์) นธ.ตรี อายุ 55 พรรษา 6
    วัดยังปาล์ม 3 เลขที่ 222 ม.2 ต.มะนัง อ.ปาล์มพัฒนา จ.สตูล   Tel 083-1852298
  9.พระสมุห์สินธุ์  สิริจนฺโท (กล่ำถาวร) นธ.เอก ป.ว.ช. อายุ 53 พรรษา 22
    ที่พักสงฆ์ป่าพน ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 Tel 086-9662301
10.พระปลัดนัญชพงศ์  กิตฺติญาโณ (ศรีสุด) นธ.เอก ม.3 อายุ 32 พรรษา 8
    วัดทุ่งนางแก้ว  ม.5 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 91110 Tel 087-8904673
11.พระสมุห์มงคล  จกฺกวโร (แซ่หงอ) นธ.เอก ปริญญาตรี อายุ 52 พรรษษ 21
    วัดหนองหอย 48 ม.3 ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 Tel 086-5935691
12.พระมหาสำรอง สุจิตฺโต (ก้านทอง) นธ.เอก ปธ.๓ ป.ตรี อายุ 42 พรรษา 16
    วัดหงษ์ประดิษฐาราม 895 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
    Tel 089-2981525
13.พระมหาประเสริฐ  จนฺทสุวณฺโณ (ยวงใย) นธ.เอก ปธ.4  ปริญญาตรี อายุ 44 พรรษา 23  
     วัดแม่ลาด 33 ม.3 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 Tel 086-2962183
14.พระนพดล  นิพฺภโย (พุ่มทอง) นธ.เอก ปธ. 1-2 วท.ม.  อายุ 31 พรรษา 4
     วัดใหม่ลานทะเล ม.3 ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 Tel 077-435019
15.พระมหาสมจริง  สุวณฺณโชโต(ทองด้วง) นธ.เอก ปธ.7 ปริญาโท(อ.ม.) อายุ 40 พรรษา 20
     วัดห้วยทรายขาว 268 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
     Tel 081-33634008
16.พระสุนันท์  สุภาทโร (ดอยไพศาล) นธ.เอก ม.6 อายุ 34 พรรษา 7
     วัดป้อมแก้ว  ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel 085-1854647
17.พระธนพล  กตพโล (คงจิตร) นธ.เอก ปริญญาตรี  อายุ 24 พรรษา 3
     วัดชูจิตธรรมาราม 57 ม.1  ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
     Tel 089-4194164
18.พระประภากร  ปภากโร (อ่าอำไพ) นธ.เอก บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)  อายุ 55 พรรษา 7
     วัดศรีสุธรรมาราม(จอ) ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60000
     Tel 086-68014281,Tel 086-7520726
19.พระมหาสาธิต ธมฺมธโร (ขันติจิตต์) นธ.เอก ปธ.3 ม.6  อายุ 42 พรรษา 12  
     วัดโพธิ์บ้านอ้อย ม.4 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel 081-4960257
20.สามเณรภิญโญ  เดชเดชา  ประถม.6  นธ.ตรี    อายุ 15
     วัดกู้ ต.บางพูด องปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ดูตัวอย่างภาพปก DVD ทั้งหมดได้ที่ลิงค์นี้  https://get.google.com/albumarch ... JKPkZh1DRGAuyCozgp2


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
คุณสุดยอดมากครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net