ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ย่อ/ขยาย บุ๊คมาร์ก |RSS|ข้อความล้วน

วันนี้: 18 |กระทู้: 29|อันดับ: 84 

กติกาข้อตกลง: ท่านต้องสมัครสมาชิก แล้วเพิ่มเพื่อนสมาชิกให้ได้ 1 คนก่อน จากนั้นตอบแสดงความคิดเห็นจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้
025ไตรสิกขา
025ไตรสิกขาโดยพระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโท ไฟล์ 025ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 1.06 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา
028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไฟล์ 028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 114 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
027โอวาท3ไตรสิกขา
027โอวาท3ไตรสิกขา ไฟล์ 027โอวาท3ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 172 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
026โอวาท3ไตรสิกขา
026โอวาท3ไตรสิกขาโดย พระมหาสหัส ฐิตสาโร ไฟล์ 026โอวาท3ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 410 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑
024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑โดย วิลาศ เครือคล้าย ไฟล์ 024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 41.7 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร
023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหารโดย พระมหาสนั่น เขมจารี ไฟล์ 023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 180 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขา
022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระมหาสหัส ฐิตสาโร ไฟล์ 022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกข ...
021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง ไฟล์ 021จิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 5.04 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
020ออกแบบการเรียนรู้
020ออกแบบการเรียนรู้ ไฟล์ 020ออกแบบการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 113 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้
019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้ ไฟล์ 019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 316 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง ไฟล์ 018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 3.97 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ต
017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ตโดย พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ไฟล์ 017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ต ...
016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2
016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2โดย พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ไฟล์ 016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2 เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 2.28 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 โดย อ.สุคนธ์ สินธพานนท์ ไฟล์ 015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 258 kbB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ โดย ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ไฟล์ 014วิธีการจัดการเรียนรู้ต ...
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ(วัดไร่ขิง)
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ(วัดไร่ขิง) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ โดย ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ไฟล์ 013แนวคิดการจ ...
012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรอบความคิด การปฏิรุปการเรียนรู้ โดย ไพรัช สู่แสนสุข ไฟล์ 012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 1.64 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี โดย อ.สุคนธ์ สินธพานนท์ ไฟล์ 011แนวทางกา ...
รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มี
รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มีขณะนี้ ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา ได้ผลิตสื่อการสอน PowerPoint และรวบรวมจากต่างๆ มาไว้ในขณะนี้มีด ...
008การปรับอินทรีย์
008การปรับอินทรีย์ ความเป็นใหญ่ที่จะสร้างกำลังให้ผู้ปฏิบัติ ไฟล์ 008การปรับอินทรีย์ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 110 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
บทความยอดนิยม
ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net