ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ย่อ/ขยาย บุ๊คมาร์ก |RSS|ข้อความล้วน

วันนี้: 20 |กระทู้: 30|อันดับ: 84 

กติกาข้อตกลง: ท่านต้องสมัครสมาชิก แล้วเพิ่มเพื่อนสมาชิกให้ได้ 1 คนก่อน จากนั้นตอบแสดงความคิดเห็นจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้
ปริศนาภาพ
ไฟล์ Power Point ปริศนาภาพ แชร์เพื่อนำไปใช้ต่อได้เลยครับ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา
028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา ไฟล์ 028สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 114 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
025ไตรสิกขา
025ไตรสิกขาโดยพระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโท ไฟล์ 025ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 1.06 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
027โอวาท3ไตรสิกขา
027โอวาท3ไตรสิกขา ไฟล์ 027โอวาท3ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 172 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
026โอวาท3ไตรสิกขา
026โอวาท3ไตรสิกขาโดย พระมหาสหัส ฐิตสาโร ไฟล์ 026โอวาท3ไตรสิกขา เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 410 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑
024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑โดย วิลาศ เครือคล้าย ไฟล์ 024สัมมนาพระพุทธศาสนา๑ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 41.7 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร
023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหารโดย พระมหาสนั่น เขมจารี ไฟล์ 023การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 180 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขา
022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขาสำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย พระมหาสหัส ฐิตสาโร ไฟล์ 022การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกข ...
021จิตวิทยาการเรียนรู้
021จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับพระภิกษุสงฆ์ผู้สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดย รศ.ดร.เรียม ศรีทอง ไฟล์ 021จิตวิทยาการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 5.04 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
020ออกแบบการเรียนรู้
020ออกแบบการเรียนรู้ ไฟล์ 020ออกแบบการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 113 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้
019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้ ไฟล์ 019เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 316 kb ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง ไฟล์ 018สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 3.97 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ต
017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ตโดย พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ไฟล์ 017(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.สตรีภูเก็ต ...
016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2
016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2โดย พระครูวินัยธรวัลลพ โกวิโล ไฟล์ 016(แนวทางการดำเดินงาน)ร.ร.วิถีพุทธ2 เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 2.28 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 โดย อ.สุคนธ์ สินธพานนท์ ไฟล์ 015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 258 kbB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
014วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ โดย ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ไฟล์ 014วิธีการจัดการเรียนรู้ต ...
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ(วัดไร่ขิง)
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ(วัดไร่ขิง) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ โดย ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ไฟล์ 013แนวคิดการจ ...
012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ กรอบความคิด การปฏิรุปการเรียนรู้ โดย ไพรัช สู่แสนสุข ไฟล์ 012ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เป็นไฟล์ PowerPont.ppt ขนาดไฟล์ 1.64 MB ดาวน์โหลดที่นี่ **** ซ่อนโดยเจ้าของโพสต์ ****
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
011แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี โดย อ.สุคนธ์ สินธพานนท์ ไฟล์ 011แนวทางกา ...
รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มี
รวมสื่อPowerPointทั้งหมดที่มีขณะนี้ ทางศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนา ได้ผลิตสื่อการสอน PowerPoint และรวบรวมจากต่างๆ มาไว้ในขณะนี้มีด ...
บทความยอดนิยม
ธรรมสว้สดี สมัครวันนี้เพื่อสิทธิ์ใช้งาน
ตอบกระทู้ได้
ได้เพื่อน ได้พูดคุย
ร่วมกิจกรรมสนุก
ดาวน์โหลดไฟล์
สร้างบล็อกและอัพภาพถ่าย
เรียนรู้เรื่องต่างๆ
Dear Guest, thank you to www.i-520.net